Even voorstellen

Willy Jansen - Voorzitten 55+ groep THC Rivierenland


Een korte biografie van Willy Jansen.

Sinds het bestaan van Hengelsportcombinatie Rivierenland heb ik het voorrecht om jullie secretaris te mogen zijn. Bij velen zal mijn naam wel een belletje doen rinkelen, maar bij minstens zo velen is mijn naam niet bekend. Ik wil mij hierbij dan ook graag aan jullie allen voorstellen. 

Om en nabij 1974 heb ik als lid van de Brasem deelgenomen aan het Tielse kampioenschap vissen. Bij toeval had ik de grootste vis gevangen wat beloond werd met een bekertje van Sporthuis van de Berg en hiermee werd de richting hengelsport ingeslagen.
Na meerdere verzoeken door het toenmalige bestuur ben ik overstag gegaan om mijzelf voor de uitbreiding van het toenmalige bestuur aan te melden. Na intreding werd ik al snel notulist/secretaris van de Brasem.

In 1980 werd er uitbreiding van het bestuur van de Federatie de Betuwe gevraagd, waarvoor ik werd aangemeld. Deze aanmelding had heel veel voeten in aarde omdat er tegen de Brasem een schorsingsprocedure liep vanwege het boycotten van een wedstrijd Nederlandse kampioenschap die in het AR-kanaal gehouden zou worden. Toch ben ik welkom geheten in het bestuur van de Federatie de Betuwe.
Gestart als aspirant bestuurslid ben ik na korte tijd notulist geworden, dit breidde al snel uit naar lid van de wedstrijdcommissie en voorzitter van de jeugdcommissie.

Als voorzitter van de jeugdcommissie ben ik ook vanaf het begin van de oprichting van de landelijke commissie jeugdzaken van de NVVS lid geweest. Onder de bezielende leiding van Annie Schoen van de NVVS zijn we ten onder gegaan aan het succes wat in vier/vijf jaar opgebouwd was.
Als landelijke commissie jeugdzaken zijn we in de provincies, bij federaties en hengelsportverenigingen geweest voor het houden van lezingen, voordrachten en geven van kleine praktijklessen. Op enig moment werd door het dagelijks bestuurslid, die ook altijd bij onze commissie aanwezig was, gezegd dat er door de NVVS een besluit was genomen om de commissie jeugdzaken op te heffen. Er werd geen budget meer ter beschikking gesteld. Voor ons allen en zeker de NVVS een gemiste kans om de toenmalige jeugd nog beter bij de hengelsport te betrekken.
Tussendoor is door mij ook nog de driedaagse cursus gevolgd en verder een uitgebreide praktijkdag om jeugdbegeleider te worden.

Het verder gaan met de jeugd en wedstrijdcommissie in Federatie de Betuwe werd door mij als heel erg positief ervaren, tot het moment dat er aangaande de jeugd hengelsportverenigingen waren die dachten het beter te weten dan de federatie. Dat was het moment voor mij om na intensief overleg een punt te zetten achter dertien jaar federatie. De situatie die toen is ontstaan betreur ik nog steeds.
Mijn besluit was toen wel lid te blijven van de Brasem maar alle activiteiten te stoppen op bestuurlijk niveau, zowel bij de Brasem als ook bij de Federatie

Circa 10 tot 15 jaar later werd ik benaderd door de toenmalige voorzitter van de Brasem om uitvoering te geven aan de ledenadministratie. Daar heb ik ja op gezegd en dat betekende ook weer dat je bestuurslid wordt met de nodige bijbaantjes, die ik overigens met veel plezier heb uitgevoerd.
Door omstandigheden die een vereniging niet wenst ben ik voorzitter van de Brasem geworden.
Er is een korte periode geweest dat de samenwerking met zustervereniging Onder Ons op een laag niveau stond.
Na deze periode zijn de contacten weer aangehaald en is door diverse gesprekken onderling het vertrouwen van de leden terug gewonnen. Door een meesterzet van voorzitter Marco Harteman hebben we in een redelijk versneld tempo kunnen werken naar één grote hengelsportvereniging in Tiel.

In 1979 waren wij hier ook heel erg dichtbij maar bleek het op het laatste moment helaas toch niet haalbaar.

Ik ben er van overtuigd dat we gezamenlijk hier in Tiel iets gepresteerd hebben wat door velen als onmogelijk werd gehouden.
Laten we er met zijn allen ervoor zorgen, dat hetgeen wij gezamenlijk voor elkaar hebben gekregen ook in de toekomst werkelijkheid blijft. Hierbij hebben we ook de steun en hulp van onze leden nodig.
Als er vragen, aanbevelingen en/of verbeterpunten zijn, er staat altijd een deur voor jullie open.

Met vriendelijke sportgroeten,

Willy Jansen

Secretaris Tielse Hengelsport Combinatie Rivierenland
Voorzitter 55+ groep Tielse Hengelsport Combinatie Rivierenland