Aanvulling Lijst Viswateren

Aanvullingen op lijsten van viswateren

Bij het vissen in de genoemde wateren dient u naast de (Kleine) VISpas en de (Kleine) Lijst van Nederlandse VISwateren een afdruk van deze pagina's bij u te hebben.

Aanvulling
Iedere visser die heeft aangegeven papieren lijsten van viswateren te willen blijven ontvangen via www.mijnsportvisserij.nl ontvangt bij zijn/haar VISpas de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren. Bij het vissen in de genoemde wateren dient u naast de VISpas en de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren bij u te hebben. In plaats van zowel de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren en onderstaande aanvullingen mag u ook de VISplanner App tonen bij controle.

De aanvulling viswateren kunt u hier downloaden.


Actuele aanvullingen
De nieuwste digitale aanvullingen van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren staan hieronder. Indien u vist in de wateren genoemd in deze digitale aanvulling dan dient u een afdruk van deze pagina's bij u te hebben.


De digitale aanvulling is hier te downloaden.
Iedere visser ontvangt bij zijn/haar VISpas de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren. Bij het vissen in de genoemde wateren dient u naast de VISpas en de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren de Aanvulling bij u te hebben.

U kunt de actuele aanvullingslijst downloaden door hier te klikken.