Reglement Roofviswedstrijden


Reglement Roofviswedstrijden (doodaas en/of kunstaas)

Algemeen
- Er wordt individueel gevist.
- Er wordt gevist met doodaas, kunstaas en/of wormen, dus geen levende aasvis(sen).
- Er mag alleen gevist worden vanaf de kant.
- Neem een meetlint, schepnet, onthaakmat en goede onthaaktang mee.
- Lipgrip en bekspanner zijn verboden!

De wedstrijddag(en)
- Voor verloop wedstrijddag zie website of toegezonden dagschema.

Viswater
- Er mag gevist worden in de wateren bevisbaar met de vergunning van THC Rivierenland (zie visplanner) en openbare wateren.

Hoe win je de wedstrijd(en)?

Bij een gevangen vis:
- Maak een duidelijke foto van de vis op een natte onthaakmat met het meetlint onder de vis.
- De vis ligt met de buik naar onder en de kop naar links, zie foto.

- De foto moet gemaakt worden met een camera of mobile telefoon.
- Foto direct na vangst en meten opsturen naar de wedstrijdleiding ter verificatie en registratie.
- Bij een mooie vis ontvangen we ook graag een leuke foto die we mogen gebruiken voor onze Facebookpagina.
- Telefoonnummer wedstrijdleiding: 0651493705 (Rolf van de Putte)
- Uiteraard wordt de gevangen vis levend in hetzelfde water teruggezet.

Score
Snoek: punt per centimeter Snoekbaars: punt per centimeter Baars vanaf 22cm: punt per centimeter. Voor snoek en snoekbaars geld dus geen minimale maat!

De Triple Bonus: 50 bonuspunten bij vangst snoek, snoekbaars en baars vanaf 22cm, op dezelfde wedstrijddag!

Foto’s van de gevangen vis moeten voor 13:00 ontvangen zijn door de wedstrijdleiding.

Let op, aan het einde van de visdag wordt de vangst nog even gecheckt met de dan aanwezige deelnemers. Ook worden de dagprijswinnaars (1 & 2) van die dag kenbaar gemaakt en ontvangen zij de dagprijs.

Tot slot
Het is verboden om afval in welke vorm ook buiten de daarvoor bestemde plaatsen achter te laten.

THC Rivierenland is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Bij afwijkingen die niet in het reglement zijn opgenomen beslist de wedstrijdleiding. Indien nodig kan het reglement aangepast worden als gevolg van opgedane ervaringen in de praktijk of als gevolg van nieuwe ontwikkelingen.