De Beldert 2010

Visplan de Beldert

Sinds 2010 mag er weer gevist worden op de Beldert. Om het visrecht in bezit te krijgen, waren we als vereniging wel verplicht om een visplan op te stellen.

Zo gezegd, zo gedaan. De vereniging heeft Sportvisserij Nederland de opdracht gegeven om een visplan op te stellen. In een dergelijk plan staat beschreven hoe wij de komende jaren als vereniging omgaan met onze visserij en de aanwezige visstand.

Viswatertype
De Beldert is geclassificeerd als een diepwatertype. Een watertype met voornamelijk kranswieren en een grote zichtdiepte (in zeer voedselarme wateren tot zelfs 7 meter!).
Soorten als Blankvoorn en Baars zijn kenmerkend voor diepe zandwinplassen. Verder tref je in mindere mate Snoek, Zeelt, Ruisvoorn, Brasem, Pos, Kolblei en Karper aan. De totale bezetting van de visstand in een natuurlijke situatie varieert van 150 tot 400 kg/ha. 


Diepe zandwinplas (bron: Sportvisserij Nederland)

Visstandbemonstering
Onderdeel van het maken van een visplan is een bemonstering van de huidige visstand. Dit valt niet mee op een zandwinplas van 28,8 hectare en een maximale diepte van 24 meter!
De beste methode in zo’n situatie is bemonsteren middels sonarapparatuur. Zo worden de diepte en de aanwezige vissen van de plas in kaart gebracht. Om te voorkomen dat vissen actief rondzwemmen en zo meerdere malen worden waargenomen op de sonarbeelden, wordt een dergelijke bemonstering uitgevoerd in het winterseizoen. De vis is dan als gevolg van de lagere watertemperatuur meer standvast.
Het is niet mogelijk om met een sonar onderzoek de vissoorten vast te stellen. Op basis van de grootte van de vissen en het viswatertype worden de tellingen verdeeld naar de vissoorten. Hierdoor is het mogelijk om een biomassaberekening te maken van de visstand. De resultaten van het onderzoek zijn enigszins treurig te noemen. De bezetting wordt geschat op slechts 100 kg/ha met voornamelijk Brasem en in mindere mate Snoek, Karper, Blankvoorn en Baars.

Rapportage
Het visplan levert een beschrijving van de huidige toestand van het water met daarin de gegevens van de hierboven beschreven bemonstering. Ook de situatie boven water is beschreven. Daarbij moet je denken aan de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, aanwezige stekken, controle en handhaving, etc. Het plan voorziet in afspraken tussen Onder Ons en verhuurder Uit®waarde en er worden maatregelen genoemd om de bereikbaarheid en bevisbaarheid te verbeteren. Onder Ons blijft namens de leden in gesprek met de verhuurder om in de toekomst de mogelijkheden voor de sportvisserij uit te breiden.