Viswater overzicht


Klik hier voor ons digitaal waterboekje 2022-2023-2024 (PDF)
Wateroverzicht met bijbehorende reglementen.
In deze viswateren, behorend bij de VISpas van THC-Rivierenland mag gevist worden met twee hengels en alle wettelijke toegestane aassoorten, tenzij anders aangegeven bij de wateren.

Het downloadbare waterboekje geeft geen enkel recht. De houder dient een voor dat jaar geldige VISpas in bezit te hebben.

Bij het vissen dient u, naast de VISpas, dit waterboekje bij u te hebben en bij controle beide te kunnen tonen.
In plaats van dit Waterboekje kunt u sinds 2015 ook gebruik maken van de rechtsgeldig verklaarde, digitale applicatie ‘Visplanner’.

Voor de voorwaarden geldend op wateren ingebracht in de federatieve of landelijke lijst verwijzen wij u naar de desbetreffende lijst.

Het waterboekje wordt gedurende 3 jaar gebruikt (2022-2023-2024).


Belangrijke contactgegevens
Voor calamiteiten en meldingen kunt u, afhankelijk van de aard, terecht bij de volgende instanties:
•Waterschap Rivierenland: 0344-649090
•Politie: 0900-8844 / 112

Indien u contact wenst te hebben met iemand van het bestuur dan kunt u contact opnemen
via info@thc-rivierenland.nl


Reglement;

Onderstaand reglement is gebaseerd op de wettelijke visserijregels, zoals opgenomen in de Visserijwet 1963, de Algemene voorwaarden voor het gebruik van de VISpas en de algemene voorwaarden van de Federatie Midden-Nederland.

Let op: In een aantal gevallen heeft THC-Rivierenland gekozen voor een aanscherping van de regelgeving.
Als visrechthebbende is zij hiertoe gemachtigd.

Dit reglement geldt voor de jaren 2022-2024, eventuele wetswijzigingen voorbehouden.


Verbod gebruik levend aas
Het is verboden voor het vissen als aas gewervelde dieren te gebruiken (o.a. levende vissen, amfibieën, reptielen, vogels of zoogdieren). Vissen met maden, wormen, muggenlarven e.d. is wel toegestaan).

Gesloten tijden aassoorten
Van 1 april tot de laatste zaterdag in mei geldt een verbod voor sommige aassoorten. Er mag in die periode niet gevist worden met: slachtproducten, een dood visje of een stukje vis (ongeacht hoe groot) of enig kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.

Gesloten tijden vissoorten
Voor een aantal vissoorten bestaat een gesloten tijd. Vangt u zo’n vis in die periode, dan moet u hem met de grootst mogelijke zorg behandelen en levend en onbeschadigd direct in hetzelfde water terugzetten.

Vissoorten Gesloten tijd
Snoek1 maart tot de laatste zaterdag in mei
Barbeel, kopvoorn en winde1 april t/m 31 mei
Snoekbaars en baars1 april tot de laatste zaterdag in mei
Rivierprik1 november t/m 31 januari en van 1 maart t/m 30 april
Beekforel1 oktober t/m 31 maart
Zeeforel, zalm, elft, fint, kwabaal, meerval, serpeling, sneep, vlagzalm en zeeprik het gehele jaar.

Beschermde vissoorten
In de Wet Natuurbescherming is een aantal vissoorten opgenomen waarop u niet mag vissen. Het betreft de volgende soorten: beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper en kwabaal.
Vangt u zo’n vis, dan moet u hem met de grootst mogelijke zorg behandelen en levend en onbeschadigd direct in hetzelfde water terugzetten.

Meeneemlimiet
Het is verboden:
•Op, aan of nabij het viswater meer dan 10 dode zoetwatervissen groter dan 15 cm in bezit te hebben
•Op, aan of nabij het viswater meer dan 1 Snoek in het bezit te hebben
•Op, aan of nabij het viswater meer dan 2 snoekbaarzen in bezit te hebben.Minimum maten vissoorten
In onderstaande tabel vindt u de soorten die voorzien zijn van een minimummaat. Vangt u een vis kleiner dan de minimummaat voor deze soort, dan moet u hem met de grootst mogelijke zorg behandelen en levend en onbeschadigd direct in hetzelfde water terugzetten.

Voor de vissoorten die in onderstaande tabel niet worden genoemd, geldt:
•Er is geen minimummaat
•Ze zijn beschermd
•Er is een verbod om ze mee te nemen

Vissoorten Minimum maat
 Baars *
22 cm
 Barbeel
30 cm 
 Beekforel
25 cm 
 Bot
20 cm 
 Kopvoorn
30 cm 
 Rivierprik
20 cm  
 Snoek
45 cm 
 Snoekbaars
42 cm 
 Zeelt
25 cm 

*Ondermaatse baars mag u in het bezit hebben, mits ze levend worden bewaard in een leefnet of emmer en daarna levend worden teruggezet in hetzelfde water waarin deze is gevangen

Meeneemverbod
•Graskarper, Schub- en Spiegelkarper, Meerval en Aal/Paling moeten altijd met de grootste zorg worden behandeld en levend en onbeschadigd direct in hetzelfde water worden teruggezet. Het tijdelijk levend bewaren van Schub- en Spiegelkarper in een bewaarzak of leefnet in hetzelfde water waarin de karper is gevangen, is toegestaan.
•Het is voor sportvissers verboden om hun gevangen vis te verkopen. Wees ervan bewust dat gevangen vissen (dood of levend) gevaarlijke visziektes kunnen verspreiden. Zet een gevangen vis daarom alleen terug in het water waar deze is gevangen.

Kunstwerken
Het is verboden:
•te vissen vanaf bruggen en in sluiskolken.
•te vissen binnen een afstand van 25 meter van vispassages en andere vismigratievoorzieningen.
•te vissen binnen 50 meter boven- en benedenstrooms van een gemaal

Overig
Het is verboden:
•Handelingen te verrichten die zouden kunnen leiden tot verstoring, vernieling of beschadiging van de natuur en/of andermans eigendommen of tot hinder voor anderen
•Particuliere terreinen en oevers zonder toestemming van de eigenaar te betreden, ook al heeft men het recht om in het aanliggende water te vissen
•Huisdieren mee te nemen bij loslopend vee. Men dient de hekken op landerijen steeds te sluiten.
•Kampvuur te maken of te barbecueën, tenzij dit op particulier terrein plaatsvindt in overleg met de betreffende eigenaar.

Onthaakmat / landingsnet
Het gebruik van een onthaakmat en landingsnet bij het gericht vissen op Graskarper, Schub- en Spiegelkarper is verplicht.

Wedstrijden
Indien langs een water een wedstrijdparcours is of wordt uitgezet op basis van een verleende toestemming dient men het parcours vrij te houden, dan wel vrij te maken.

In het geval van wedstrijden georganiseerd door de Karpergroep geldt aanvullend dat gedurende 1 week, voorafgaande aan de wedstrijddata niet gericht mag worden gevist op karper.

Alle wedstrijddata kunt u vinden op www.thc-rivierenland.nl onder het tabblad ‘wedstrijden’.

Derde hengelvergunning
Vissen met meer dan 2 hengels is niet toegestaan. Met de door de Karpergroep van THC-Rivierenland uitgegeven derde hengelvergunning mag met 3 hengels gericht op Graskarper, Schub- en Spiegelkarper worden gevist op het water waar THC-Rivierenland in bezit is van het visrecht. Voor water dat is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren is vissen met 3 hengels toegestaan indien men in bezit is van de Derde hengeltoestemming (middels icoontje op de VISpas), tenzij anders vermeld bij het betreffende viswater.

                                  

Nachtvissen
Onder nachtvissen wordt verstaan de periode van 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopgang. Nachtvissen is zonder aanvullende toestemming jaarrond toegestaan op het water waar THC-Rivierenland in bezit is van het visrecht, tenzij anders vermeld bij de betreffende wateren. Voor water dat is ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren is nachtvissen jaarrond toegestaan indien men in bezit is van een landelijke nachtvistoestemming (middels icoontje op de VISpas), tenzij anders vermeld bij het betreffende viswater.
Het gebruik van kampeermiddelen (tent e.d.) aan de waterkant is alleen toegestaan binnen de gemeente Tiel en de gemeente Buren. Raadpleeg hiervoor de betreffende APV.Baggergat ‘In den Boomgaard’
Plaats: Kapel-Avezaath
Gelegen aan Camping ‘In den Boomgaard’Bijzondere bepalingen:
•Nachtvissen is alleen toegestaan na overleg met de eigenaar.
•Het looprecht op de gronden van de camping geldt alleen voor uitoefening van de hengelsport.
•Voor het strandgedeelte geldt voorrang voor zwemmers in de periode 1 mei t/m 1 september.
•Voor niet-leden zijn hier zowel dag- als weekvergunningen verkrijgbaar.
•Er is geen looprecht op de oever ten oosten van de Lingesteeg en langs het fietspad (oever aangeduid met rode lijnen).Korne en Maurikse wetering
Plaats: BurenKorne (van monding tot aan de stuw bij Buren) en Maurikse wetering (van stuw bij Buren tot aan duiker onder de Rijswijkse veldweg en de duiker onder de Achtmorgenstraat)Inundatiekanaal
Plaats: TielBijzondere bepalingen:
•Nachtvissen is niet toegestaan
•Er mag alleen worden gevist vanaf de noordoever
•Er mag alleen worden gevist vanaf de steigersDe Kil
Plaats: Tiel

Wateren Tiel

Gat van Marie
Plaats: EchteldBijzondere bepalingen:
•Nachtvissen is niet toegestaan. Het is verboden om tussen 1 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang op het terrein te verblijven.
•Men heeft alleen toegang tot het water via het perceel ten oosten van het viswaterRivier de Linge
5 trajecten van oost naar west

Traject 1: Vogelenzang-Blauwe kamp
Plaats: Echteld

Traject 2: Dode linge - Thedingsweerd
Plaats: Zoelen / Tiel / Kapel-Avezaath
Bijzondere bepalingen op dit traject:
• Er mag niet worden gevist vanaf de oever zoals aangeduid met de rode lijn op onderstaande luchtfoto.
Traject 3: Tielse wetering – Brug bij Wadenoijen
Plaats: Tiel

Traject 4: A15 – Rielsche sluis
Plaats: Tiel

Traject 5: Lingedijk – Uitmonding Korne
Plaats: Geldermalsen

Watergangen TielBijzondere bepalingen:
•Nachtvissen is niet toegestaan. Alleen op schaatsvijver ‘De Pinguïn’ is nachtvissen jaarrond toegestaan. Conform de APV van de gemeente Tiel (d.d. 6 februari 2018) mag hierbij gebruik gemaakt worden van kampeermiddelen, mits deze niet langer dan gedurende twee opeenvolgende nachten worden geplaatst en die plaatsing voor de omgeving geen hinder of overlast veroorzaakt.
•Het is verboden om de auto te parkeren op de groenstrook, gelegen tussen de snelweg en schaatsvijver ‘De Pinguïn’.Watergangen Passewaaij
Plaats: TielBijzondere bepalingen:
•Nachtvissen is niet toegestaan.