Lidmaatschap opzeggen

Indien u uw lidmaatschap van onze hengelsportvereniging wilt opzeggen, dan dient u dit
vóór 1 Oktober van het lopende jaar te melden aan de ledenadministratie van onze vereniging.

Het adres van onze ledenadministratie is:
Servicebureau ledenadministratie van Sportvisserij Nederland.
Ledenadministratie@vispas.nl

Bij het in gebreke blijven van een opzegging moet u alsnog uw contributie voor het lidmaatschap voor het nieuwe jaar betalen.
Overmacht wegens belangrijke redenen worden ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur van onze vereniging.

Foutmelding 
 
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Vispasnummer
E-Mailadres
Reden van uw Opzegging
Opmerkingen

                                       * = verplicht in te vullen velden.