Lidmaatschap opzeggen


OPZEGGINGEN LIDMAATSCHAP

Opzeggen lidmaatschap / overlijden doorgeven.
Via www.mijnsportvisserij.nl is het mogelijk om aan te geven dat je je lidmaatschap (de VISpas) wilt beëindigen.
De VISpas is het bewijs van lidmaatschap van de vereniging, die voorop de VISpas staat gedrukt.

Let op: de VISpas is geldig gedurende het lopende kalenderjaar. Het opzeggen van de VISpas voor het komende kalenderjaar moet vóór 1 oktober van het lopende jaar gebeuren. De datum van versturen van onderstaand formulier is hierbij van toepassing.

Opzeggen werkt als volgt:

Ga naar www.mijnsportvisserij.nl
Registreer je eenmalig of login
Kies 'VISpassen' in het menu (Koppel indien nodig nu eerst je VISpassen aan je account)
Kies onder 'Acties' voor 'Opzeggen' bij het document dat je op wilt zeggen.
Geef een reden op en klik op 'Opzeggen'.


Nadat je het formulier hebt ingevuld, ontvang je een automatische bevestiging per mail en wordt de opzegging in behandeling genomen. In sommige gevallen wordt dit (via Sportvisserij Nederland) door de betreffende vereniging zelf verwerkt en kan dat wat langer duren.

Opzeggingen van het lidmaatschap kan alleen per heel kalenderjaar. Tussentijdse beëindiging in het lopende jaar is niet mogelijk.

Bij het in gebreke blijven van tijdige schriftelijke opzegging is de contributie voor het volgende jaar onverminderd verschuldigd.
Opzeggingen na genoemde datum wegens overmacht c.q. belangrijke reden(en) worden ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur.


Met vriendelijke groet,

Servicebureau ledenadministratie Sportvisserij Nederland.