Contributie

VERANDERINGEN IN HET INCASSEREN VAN DE CONTRIBUTIE.

De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol in het verenigingsleven. Het versturen van de acceptgiro’s en herinneringen, het maken van incassobestanden en het registreren van de betalingen kostte onze vereniging veel tijd, geld en energie.

Het bestuur heeft daarom besloten om gebruik te maken van de service ledenadministratie van Sportvisserij Nederland. Wat houdt dit precies in voor u?

Sportvisserij Nederland zal begin november de contributie incasseren namens de Tielse Hengelsport Combinatie Rivierenland, de leden zonder automatische incasso ontvangen half november een factuur met acceptgiro en machtigingsformulier.

Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VISpas rechtstreeks naar u toe.

Dit houdt echter in dat de leden, die veranderingen willen doorgeven, dit nu rechtstreeks moeten doen bij Sportvisserij Nederland per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of via telefoon 0900-2025358

Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09:00 – 17:00 te bereiken en kunnen eventuele problemen meteen oplossen. Bovendien is er voor onze vereniging nu altijd continuïteit wat betreft de ledenadministratie.

Let op, voor de betaling geldt dus een andere IBAN, namelijk NL04INGB0650393872 ten name van Sportvisserij Nederland.


Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Tielse Hengelsport Combinatie Rivierenland
15 Oktober gaan de facturen voor de contributie van het volgende jaar weer de deur uit.

LET OP!
De contributie dient voor 1 Januari betaald te zijn.
Wilt u op 1 Januari in het bezit zijn van uw nieuwe vispas, dan dient u voor 15 December betaald te hebben.
Voor betalingen na 15 December wordt géén garantie gegeven dat de vispas voor 1 Januari in uw bezit is.


OPZEGGEN:
Wilt u nog voor volgend jaar opzeggen, dan dient uw dit voor 1 Oktober te doen of gedaan te hebben.

Opzeggingen na 1 Oktober worden niet voor het einde van het jaar in behandeling genomen. Uw opzegging zal pas voor het jaar weer daarop worden doorgevoerd. U moet dan de contributie gewoon betalen.


Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,


Ledenadministratie Tielse Hengelsport Combinatie Rivierenland