Informatie

AANMELDING ALS LID (nieuw lid of weer inschrijven na een onderbreking)

U kunt zich aanmelden als lid van onze vereniging door het invullen van een voorlopig bewijs van lidmaatschap / tijdelijke VISpas van Sportvisserij Nederland. Of bestel hem hier.
Na betaling van de jaarcontributie ontvangt u dan meteen alle benodigde visdocumenten om direct te kunnen gaan vissen.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar, respectievelijk het resterend gedeelte van een kalenderjaar. In alle gevallen is de volledige jaarcontributie verschuldigd.

CONTRIBUTIE

De contributie is zo laag mogelijk gehouden en gedifferentieerd naar leeftijd. Alleen senioren van 14 t/m 64 jaar betalen het volledige tarief.
Voor 65-plus leden geldt een gereduceerd bedrag.
Verder is er voor de allerjongsten t/m 13 jaar een speciaal jeugdlidmaatschap voor een zeer aantrekkelijke prijs.
Uw leeftijd op 1 Januari van het betreffende kalenderjaar is bepalend voor de categorie waarin u op het moment van inschrijven valt.

Een overzicht van alle contributie- en andere tarieven vindt u elders op deze website onder het menu VISpas/Vergunningen.


CONTRIBUTIE BIJ MEERDERE HENGELSPORT VERENIGINGEN

Onze vereniging is aangesloten bij Sportvisserij Nederland en Hengelsportfederatie Midden Nederland.
Daardoor is de vereniging aan genoemde organisaties jaarlijks voor alle leden vanaf jaar contributie-afdracht verschuldigd.

Sportvissers met een lidmaatschap bij twee of meer verenigingen zijn echter tegenwoordig nog slechts één keer landelijke en federatieve contributie verschuldigd.
Bij alle verenigingen moet de sportvisser deze afdrachten eerst betalen en later zelf bij Sportvisserij Nederland terug vragen.


CONTRIBUTIE PRIJZEN

LET OP!
De leeftijd op 1 januari van het betreffende visjaar is bepalend.

Ben je jonger dan 14 jaar (peildatum 1 januari), dan mag je met de Jeugdvergunning gratis in een zeer beperkt aantal wateren vissen. Dit met één hengel en beperkt aantal aassoorten. Zie hiervoor het stukje Gratis jeugdvergunning

JEUGDLID: 0 t/m 13 jaar inclusief Jeugdvispas € 
SENIORLID:14 t/m 64 jaar inclusief vispas € 
65 PLUS LID:65+ inclusief vispas €  
SUBLID:15 t/m 64 jaar inclusief vispas € 
SUBLID 65 PLUS:65+ inclusief vispas € 

Inschrijfgeld/Administratiekosten: € 5,00 (éénmalig als u lid blijft)

Wijzigingen onder voorbehoud


UITGIFTE VISPASSEN

Voor de te laat betalende leden geld het volgende: medio Mei van het lopende jaar zullen er geen VISPASSEN meer verstuurd worden.. 

Mensen die alsnog in het bezit willen komen van een VISPAS voor het lopende jaar kunnen dan uit het volgende  kiezen:
1* VBL op de open inloopavonden Clubgebouw Zuiderhavenweg 12 te Tiel 
2* VISPAS opnieuw online bestellen en betalen via de bestelmodule

Ledenadministratie THC-Rivierenland


ADRESWIJZIGING

Verhuizing doorgeven
Het doorgeven van een verhuizing kun je eenvoudig zelf doen via www.mijnsportvisserij.nl en werkt als volgt:

Ga naar www.mijnsportvisserij.nl
Registreer je eenmalig of login
Koppel indien nodig nu eerst je VISpassen aan je account. (Kies 'VISpassen' in het menu)
Kies in het menu 'Profiel' en wijzig je adres onder het kopje 'Adressen'.


OPZEGGINGEN LIDMAATSCHAP

Opzeggen lidmaatschap / overlijden doorgeven
Via www.mijnsportvisserij.nl is het mogelijk om aan te geven dat je je lidmaatschap (de VISpas) wilt beëindigen.
De VISpas is het bewijs van lidmaatschap van de vereniging, die voorop de VISpas staat gedrukt.

Let op: de VISpas is geldig gedurende het lopende kalenderjaar. Het opzeggen van de VISpas voor het komende kalenderjaar moet vóór 1 oktober van het lopende jaar gebeuren. De datum van versturen van onderstaand formulier is hierbij van toepassing.

Opzeggen werkt als volgt:

Ga naar www.mijnsportvisserij.nl
Registreer je eenmalig of login
Kies 'VISpassen' in het menu (Koppel indien nodig nu eerst je VISpassen aan je account)
Kies onder 'Acties' voor 'Opzeggen' bij het document dat je op wilt zeggen.
Geef een reden op en klik op 'Opzeggen'.


Nadat je het formulier hebt ingevuld, ontvang je een automatische bevestiging per mail en wordt de opzegging in behandeling genomen. In sommige gevallen wordt dit (via Sportvisserij Nederland) door de betreffende vereniging zelf verwerkt en kan dat wat langer duren.

Opzeggingen van het lidmaatschap kan alleen per heel kalenderjaar. Tussentijdse beëindiging in het lopende jaar is niet mogelijk.

Bij het in gebreke blijven van tijdige schriftelijke opzegging is de contributie voor het volgende jaar onverminderd verschuldigd.
Opzeggingen na genoemde datum wegens overmacht c.q. belangrijke reden(en) worden ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur.


Met vriendelijke groet,

Servicebureau ledenadministratie Sportvisserij Nederland.
.