De Controlegroep

Controlegroep THC Rivierenland

De controlegroep bestaat uit een aantal personen die allemaal de cursus, theorie en praktijk hebben doorlopen en eveneens in het bezit zijn van een geldige controlekaart, die uitgegeven is door Sportvisserij Nederland. Deze controlekaart wordt aansluitend uitgegeven door Sportvisserij Nederland en dient ook aantoonbaar te zijn bij een controle.

Als controleurs nemen wij aan dat u geen overlast veroorzaakt op welke manier dan ook en dat de visrechthebbende zich houdt aan de regels die omschreven staan in de voorwaarden van de vispas alsmede in alle wateren waar u visrechthebbende bent.

Onze controleurs staan nauw in contact met politieambtenaren, Boa’s en leden m.b.t vis en waterstand om overlast, vissterfte en/of ernstige overtredingen te melden.

Indien u als visrechthebbende een calamiteit ziet in welke aard dan ook, raden wij het niet aan hierin zelf initiatief te nemen maar de app te raadplegen.

Maak u melding hier of scan de QR code:Wij proberen dan de melding zo snel mogelijk te behandelen. Om uw privacy te waarborgen wordt u en uw melding zo snel mogelijk weer verwijderd uit de Whatsapp groep. Bij een volgende melding kunt u gewoon deze link weer gebruiken.

Wanneer u een melding maakt, stuur dan een duidelijke foto, geef aan wat u constateert en stuur de locatie door.

U kunt ons natuurlijk ook aanspreken als u ons ziet en/of advies nodig heeft.

Aangezien er veel activiteiten zijn binnen onze vereniging (zoals onder andere wedstrijden van verenigingen van buitenaf) worden wij geïnformeerd door het bestuur zodat wij weten wat er gebeurd binnen de verenigingswateren.
Tevens zijn wij de ogen en oren van de vereniging en geven wij advies aan de visser waar nodig.


Met vriendelijke groet,
Controlegroep THC-Rivierenland