Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement van de KarperGroep

Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven.


Je dient in het bezit te zijn van de vergunning van de visrechthebbende. Zorg dat je ten allen tijden al je visdocumenten bij je hebt. Bij deelname aan een viswedstrijd is men verplicht zijn/haar vispas te kunnen tonen als daarom wordt gevraagd. Je dient je te houden aan de gedragscode zoals vermeld in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren 2022-2023-2024 Vis verantwoordelijk en houdt rekening met je omgeving!

*De wedstrijden worden gevist als koppel. Beide personen dienen bij de hengels aanwezig te zijn. Als koppel zit je naast elkaar! Je wordt geacht in je vak te vissen en je hengels te positioneren volgens de voorwaarden van de VISpas.
*Er mag maximaal met twee hengels per persoon worden gevist.
*Voeren mag van tevoren (houdt rekening met andere vissers), vissen mag pas vanaf vrijdag 19.00u.
*Men dient in het bezit te zijn van minimaal één onthaakmat, groot schepnet en ten minste twee bewaarzakken per persoon. Niet meer dan 1 vis in een zak.
*Er mag gebruik worden gemaakt van een bivvy of tent, zie voorwaarde vispas!
*Gebruik van boot of voerboot is toegestaan.
*De vis, die gevangen wordt, dient correct en netjes behandeld te worden. De vis wordt door het weegteam gewogen, vang je er ’s nachts één (na 12 uur), doe hem dan in een bewaarzak tot de volgende morgen (vanaf 7 uur wordt er weer gewogen).
* Alleen schub-, spiegel-, en gras- karpers tellen mee tijdens de wedstrijd. Graskarper mag absoluut niet gezakt worden en moet direct gemeld worden bij het weegteam/de wedstrijdcommissie.
*Vrijdag voor aanvang wedstrijd zal het weegteam bekend worden gemaakt incl. telefoonnummers.
*Er wordt gewogen in kg met 3 getallen achter de komma.

*Zorg dat het rondom je tent netjes is, dus geen kratten bier/rotzooi rondom de tent en peuken opruimen. Neem ook ander vuil langs de waterkant mee, zodat de stek netjes en schoon achtergelaten wordt. (Ook al ligt het afval er al op het moment dat je aankomt, dit ruim je ook op). Na de wedstrijd zal hierop streng worden gecontroleerd, als er nog enige vorm van afval wordt aangetroffen, vindt direct diskwalificatie plaats, afval dien je zelf mee terug te nemen!
*Drankmisbruik, gebruik van verdovende middelen (harddrugs), kampvuur en barbecueën is verboden en veroorzaak geen geluidsoverlast! Als er ordeverstoring plaats vindt wordt er niet gewaarschuwd, bij overlast vindt onmiddellijk diskwalificatie plaats.
*Men mag zelf beslist niet met de auto weilanden betreden. Parkeren in de berm of parkeervakken!
*Privé stekken zijn alleen tijdens de wedstrijden van de KarperGroep beschikbaar. Het koppel wat een privé stek loot zal zich ook aan de volgende regels moeten houden: Het is verboden om met een voertuig het land te betreden. Men moet ten allen tijden het hek sluiten, op slot (indien aanwezig) en er mag niet over hekken heen geklommen worden. Het ontvangen van bezoek zo min mogelijk!

*Het inschrijfgeld per wedstrijd is €25,00 per persoon, dat voldaan moet worden bij loting.
*Het totale wedstrijd geld wordt voor 100% uitgekeerd. Als er niets wordt gevangen dan wordt het prijzengeld verloot onder de deelnemers. Is men niet op tijd aanwezig bij de prijsuitreiking dan wordt het prijzengeld opgeschoven en uitgekeerd aan de eerstvolgende winnaar.
*Het begin en eindsignaal zullen duidelijk kenbaar gemaakt worden via de Whatsapp groep. Vrijdag 18:00 uur verzamelen, verplicht melden bij de wedstrijdcommissie, 19:00 uur start wedstrijd. Zondag 11:00 uur einde wedstrijd, om 12:00 uur start de Prijsuitreiking. 
*Verplicht steknummer inleveren!

Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven.
*In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie in hoogste instantie. Tegen de uitspraak van de wedstrijdcommissie is geen beroep mogelijk. Reclames dienen direct bij de wedstrijdcommissie te worden ingediend.

*Als er een meningsverschil dreigt te ontstaan met wie dan ook, dient u direct de wedstrijdleiding in te schakelen (HANDEL NIET ZELF). Doet u dit wel dan volgt direct diskwalificatie plaats.

*THC-Rivierenland alsmede de KarperGroep aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard dan ook aan een van de deelnemers, bestuursleden, controleurs, wedstrijdleiding of toeschouwers. Dan wel voor schade aan eigendommen van deze, door diefstal, verlies, beschadiging of op enige andere wijze. Deelname is geheel op eigen risico!

*Let op!! Op sommige stekken moet u in het bezit zijn van de nachtvis-sticker. Deze dient uzelf aan te schaffen. Uiteraard dient iedere visser zich aan de voorwaarden en wettelijke regels te houden!
Wijzigingen onder voorbehoud.