Wedstrijdreglement witvis

Wedstrijdreglement THC Rivierenland
 • Bij het overtreden van één of meerdere bepalingen in dit wedstrijdreglement volgt diskwalificatie door de wedstrijdcommissie van de betreffende visser, of het koppel of het team waar de visser deel van uitmaakt.
 • Het is verboden met Verse de Vase (muggenlarven) of gekleurde maden te vissen, te voeren of aan de waterkant in bezit te hebben.
 • Kunstaas is toegestaan, tenzij anders is vermeld.
 • Voor de witviswedstrijden tellen Snoek, Snoekbaars, Meerval en Paling / Aal niet mee in de vangst uitslag en mogen niet in het leefnet bewaard worden.
 • De aangeboden vis dient bij het wegen in “gezonde” en levende staat te zijn.
 • Bij het wegen zal het weegnet meegewogen worden. Als het nodig is om meer dan 1 keer te wegen, zal bij de volgende metingen het weegnet niet meegewogen worden.
 • Voor alle feederwedstrijden geldt dat uitsluitend met een feederhengel haaks op de waterlijn gevist mag worden.
 • Bij een feederwedstrijd mag uitsluitend voer en aas gebracht worden met een voerkorf.
 • Bij een koppelwedstrijd mag de afstand tussen de vlonders maximaal 2 meter zijn.
 • Het is verboden stenen of andere zware voorwerpen IN het leefnet te gebruiken om het leefnet te verzwaren. Dit moet aan de buitenkant van het leefnet bevestigd worden.
 • Hulp van derden is niet toegestaan.
 • Er wordt in één of meerdere vakken gevist. Het aantal vakken is afhankelijk van het aantal deelnemers.
 • Een ieder dient gebruik te maken van de bestaande overstappen, indien ze aanwezig zijn.
 • Opgave verplicht tot betaling. Het inschrijfgeld moet voor aanvang van de wedstrijd zijn voldaan. Bij het niet afmelden moet het inschrijfgeld bij de eerstvolgende wedstrijd alsnog worden voldaan.
 • Indien men aankomt na de loting voor de wedstrijd is men van deelname uitgesloten.
 • Met het inschrijven gaat men ook akkoord met “Poulen", mits dit bij de wedstrijd vermeld is.
 • Reclames over de visplaats zijn alleen voor aanvang van de wedstrijd mogelijk.
 • Prijzen moeten persoonlijk of door een aangewezen vervanger worden afgehaald. Bij het niet voldoen van genoemde, vervalt de prijs aan de vereniging.
 • Het is verboden om afval in welke vorm ook buiten de daarvoor bestemde plaatsen achter te laten.
 • Als er gevist wordt bij de golfbaan, is het verplicht de auto te parkeren in het gras aan de golfbaanzijde, anders volgt diskwalificatie.
 • THC Rivierenland is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • Bij afwijkingen die niet in het reglement zijn opgenomen, beslist de wedstrijdcommissie c.q. het bestuur.