Lijsten van viswateren

Lijst van Viswateren


Naast uw VISpas moet u ook de bijbehorende Lijsten van Viswateren bij u hebben tijdens het vissen. Gezamenlijk vormen deze documenten de schriftelijke toestemming die u nodig heeft om te mogen vissen. In de Lijsten van Viswateren staan de wateren omschreven waarin u mag vissen. Op www.visplanner.nl zijn alle Lijsten van Viswater voor u in kaart gebracht. 

Wanneer u lid wordt van onze hengelsportvereniging krijgt u bij uw VISpas automatisch de volgende Lijsten van Viswateren.


Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2016-2017-2018


VISplanner rechtsgeldig


Let op: vanaf 1 januari 2015 is ook de VISplanner – in combinatie met de VISpas – wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan, te mogen vissen. Het ‘dikke boekje’ hoeft dus niet meer mee naar de waterkant. Met de digitale lijst van viswateren wordt het gebruiksgemak voor de sportvisser sterk vergroot, kun je beter op kaart zien waar je mag vissen, en worden tegelijkertijd kosten bespaard en het milieu gespaard.

Vanaf 2017 worden papieren Viswaterlijsten Gezamenlijke Lijst en Aanvullingslijst, niet meer standaard meegestuurd met de VISpas. Als lid van een vereniging kunt u via www.viswaterlijst.nl aangeven dat u deze papieren lijsten nog wel wilt ontvangen.

Voor alle informatie klik hier