In den Boomgaard 2012

Visserijkundig Onderzoek baggergat ‘In den Boomgaard’

Sonar

Op zaterdag 28 september 2012 heeft Sportvisserij Nederland samen met het bedrijf Datakal in opdracht van onze hengelsportvereniging een visstandbemonstering uitgevoerd. Deze oude zandwinplas is met een gemiddelde diepte van ongeveer 12 meter lastig te bemonsteren met netten of andere vangtuigen. De beste methode in zo’n situatie is bemonsteren middels sonarapparatuur. Zo worden de diepte en de aanwezige vissen van de plas in kaart gebracht. Om te voorkomen dat vissen actief rondzwemmen en zo meerdere malen worden waargenomen op de sonarbeelden, wordt een dergelijke bemonstering altijd uitgevoerd in het najaar/winter. De vis is dan als gevolg van de lagere watertemperatuur meer standvast. Het is niet mogelijk om met een sonar onderzoek de vissoorten vast te stellen. Op basis van de grootte van de vissen en het viswatertype worden de tellingen verdeeld naar de vissoorten. Hierdoor is het mogelijk om een biomassaberekening te maken van de visstand.

 
Voorbeeld sonarweergave

Viswatertype
De recreatieplas is geclassificeerd als een diepwatertype. Een watertype met een geringe hoeveelheid waterplanten en een grote zichtdiepte (in zeer voedselarme wateren tot zelfs 7 meter!).
Soorten als Blankvoorn en Brasem zijn kenmerkend voor diepe zandwinplassen. De belangrijkste roofvis is Snoek.Verder tref je in mindere mate Snoek, Zeelt, Ruisvoorn, Brasem, Pos, Kolblei en Karper aan. De totale bezetting van de visstand in een natuurlijke situatie varieert van 250 tot 500 kg/ha. Als gevolg van een redelijk hoge voedselrijkdom wordt de draagkracht van de recreatieplas geschat op 400-500 kg/ha.

Resultaten
Op de sonarbeelden is veel vis waargenomen, waaronder enkele grote snoeken. Ook is er op een diepte van 8 meter een spronglaag aangetroffen. De totale biomassa wordt geschat op ca. 560 kg/ha en komt daarmee redelijk overeen met de theoretische draagkracht. Op basis van de resultaten is het niet nodig om op korte termijn vis uit te zetten.