Spiegelkarperproject ARK

Uitzetting karpers op het Amsterdam-Rijnkanaal.

Zaterdag 24 januari 2015 zijn er 700 karpers verspreid uitgezet in het Amsterdam-Rijnkanaal.
Een deel daarvan zijn ook uitgezet in het Betuwepand, ons viswater!

Achtergrond
Ondanks dat de ingeburgerde karper zich al voor 1900 in ons land heeft gevestigd (en zich zonder hulp van de mens weet te handhaven), kent de soort niet overal een gezonde populatie. Als hoofdoorzaak wordt het klimaat aangewezen, waardoor de karper een minder succesvolle voortplanting kent dan andere vissoorten. De hengelsport probeert middels uitzettingen deze vissoort een handje te helpen.

Amsterdam-Rijnkanaal
De karperstand van het Amsterdam-Rijnkanaal is al jaren aan achteruitgang onderhevig. Dat was reden om binnen de Visstandbeheercommissie Amsterdam-Rijnkanaal het uitzetten van vis te bespreken met de waterbeheerder Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is akkoord gegaan met de uitzet van een vastgesteld aantal vissen per hectare. De Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) heeft vervolgens het voortouw genomen om tot een daadwerkelijke uitzetting te komen.

Het Amsterdam-Rijnkanaal is in totaal ca. 700 ha groot en is grofweg te verdelen in 2 delen
*Noordelijke Pand (De A.W.H.B., de A.U.H.V., de G.P.C.U., de A.H.V)
*Betuwe Pand (THC-Rivierenland & HSV de Rietvoorn)

Het noordelijke pand valt binnen Sportvisserij MidWest-Nederland en het Betuwepand valt onder Federatie Midden-Nederland. Federatie Midden-Nederland heeft besloten de vissen voor het Betuwepand te betalen. Daar zijn de betreffende hengelsportverenigingen erg blij mee.
Uitzetting
Zaterdag 24 januari 2015 zijn de karpers daadwerkelijk uitgezet. De KarperGroep heeft de uitzetting op zich genomen. Er zijn zowel spiegelkarpers als schubkarpers uitgezet in de categorie 1-3 kg.
Alleen de spiegelkarpers zijn geregistreerd (lengte en gewicht) en er zijn plank foto’s gemaakt.
Locatie uitzetting: De steiger bij de Zoelense Zandweg te TielTerugmelding
Alle plank foto’s van de uitgezette vissen zijn gedeeld tussen de deelnemende verenigingen. Zowel de federatie als de hengelsportverenigingen hebben een rol bij het verwerken van de terugmeldingen.
Tevens is er een Facebookpagina in de lucht, namelijk Amsterdam-Rijnkanaal Karpers.

Het e-mailadres voor terugmeldingen van deze karpers kan via het mail adres van de KarperGroep THC-Rivierenland: