Disclaimer

Disclaimer

De "Tielse Hengelsport Combinatie Rivierenland" besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan de  "Tielse Hengelsport Combinatie Rivierenland" niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan de "Tielse Hengelsport Combinatie Rivierenland" dan ook geen aansprakelijkheid accepteren.

"Tielse Hengelsport Combinatie Rivierenland" verstrekt door middel van haar website alleen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt.

"Tielse Hengelsport Combinatie Rivierenland" aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website.

Hoewel "Tielse Hengelsport combinatie rivierenland" alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

"Tielse Hengelsport combinatie Rivierenland" is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. "Tielse Hengelsport Combinatie Rivierenland" kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van "Tielse Hengelsport combinatie Rivierenland".