De Doorbraak

De Doorbraak


De Doorbraak is een 13 km lange, stromende en meanderende beek door een natuurgebied ten zuiden van Almelo, met een populatie van voorn, rietvoorn, baars, brasem, zeelt en snoek.De Doorbraak is een projekt van Sportvisserij Oost Nederland, Waterschap Vechtstromen en Landschap Overijssel, aangelegd op 12 hectare natuurterrein en ter compensatie voor de aanleg van een bedrijven park.
De Doorbraak, ooit een lange rechte waterweg ten behoeve van de afwatering van Bornebroek is meanderend gemaakt en wordt gevoed door water uit het Twentekanaal en de verderop gelegen Lolee.

 

Het projekt is een pilot projekt en houd in dat er in dit natuurgebied gevist mag worden door maximaal 6 vliegvissers, Fly only zonder gebruik van weerhaken en in het bezit van een bij sportvisserij Oostnederland online te bestellen dagvergunning.

Er geldt een verplichte vangstregistratie en terugmelding, ten behoeve van het beheer van het water.

Om aan te tonen dat er in Nederland ook op stromend helder water en op onze wijze gevist kan worden hadden wij alras 6 mensen bij elkaar om dit eens uit te proberen.9 juli 2022, 9.05 uur parkeren wij met 2 auto’s net voor de brug van Wolbeslanden over de Doorbraak in Bornebroek.
Snel even vanaf de brug het water verkennen, dat er veelbelovend uitziet en rap onze lichte vliegenhengeltjes opgetuigd met aan de tippet bij sommigen een droge vlieg en bij anderen een onverzwaarde of licht verzwaarde nymph, want het wordt zoals gebruikelijk in het begin aftasten wat het beste gaat werken in dit kraakheldere stromende water, met de nodige planten groei.

Het weer was bij de start van onze vis trip en volgens de voorspellingen, grijs en onbestendig met kans op een enkele bui, maar verbeterde alras en draaide volledig om naar zonnig tegen de middag, wat het zicht op onze bezigheden en de aktiviteit van onze vissen in positieve zin beinvloedde.

De konklusie was al snel dat het vissen met kleine licht verzwaarde nymphen haakmaat # 18-20 het antwoord was en er werden mooie aantallen blankvoorn, rietvoorn, baars, roofblei, alver en blauwband gevangen.

 

Het door dit prachtige buitenlands aandoende landschap struinen en op onze wijze vissen, waarbij door het toenemende zonlicht in kombinatie met het glasheldere water gericht op de zichtbare vis aangeworpen kon worden was een sensatie van de bovenste plank en voor ons een ‘’Doorbraak


Hans, Richard, Ad, Aalbrecht, Daniel en Felix.

THC rivierenland