Visserijwet & Regels

Als sportvisser krijg je te maken met een aantal wetten en regels, bijvoorbeeld op het gebied van vereiste visdocumenten.
Maar ook op het gebied van gesloten tijd aas- en vissoorten, minimummaten vissoorten en beschermde vissen. Indien je
je niet aan deze regels houdt, kan dat een boete opleveren. De (sport)visserij is geregeld in de Visserijwet 1963.
De belangrijkste wettelijke regels voor de visserij in de Nederlandse binnenwateren worden hier beschreven:

Schriftelijke toestemming (voorheen: visvergunning):
Om te mogen vissen in de Nederlandse binnenwateren heeft elke hengelaar volgens de Visserijwet een schriftelijke toestemming nodig van degene die het visrecht heeft op het water waar men wil vissen. Die 'visrechthebbende' is in de meeste gevallen een hengelsportvereniging of federatie die visrechten heeft gehuurd voor de leden en deze visrechten via een schriftelijke toestemming beschikbaar stelt.

Enige uitzondering:
Jongeren tót 14 jaar mogen onder begeleiding van een volwassene die in het bezit is van de juiste sportvisdocument(en), met één hengel met aangewezen aassoorten zonder vergunning vissen.
De door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aangewezen aassoorten zijn: brood, aardappel, deeg, kaas, granen en zaden, worm en steurkrab, insectenlarven (bijv. maden) en nabootsingen daarvan, mits die niet groter zijn dan 2,5 cm.

VISpas vrijwel altijd verplicht
Zoals u in bovenstaande uitleg hebt kunnen lezen moet u volgens de Visserijwet ongeacht uw leeftijd - dus ook kinderen jonger dan 14 jaar die zelfstandig vissen - in vrijwel alle gevallen in het bezit zijn van een schriftelijke toestemming (meestal: VISpas) van een hengelsportvereniging om te mogen vissen in de meeste wateren van Nederland. Denk hier aan, want zwartvissen kost geld en er wordt steeds strenger gecontroleerd! Een bekeuring bedraagt al gauw € 100 of meer per overtreding.
Voor een compleet overzicht van de Visserijwet en de regels verwijzen wij u naar de site van Sportvisserij Nederland.

Word lid van onze hengelsportvereniging en ontvang uw persoonlijke VISpas!
Als lid van onze vereniging krijgt u een persoonlijke VISpas (tevens uw Bewijs van Lidmaatschap) van onze vereniging. Tezamen met de bijbehorende Lijsten van Viswateren mag u met de VISpas in circa 85-90% van de Nederlandse wateren vissen met twee hengels ongeacht de aassoorten! Jeugdige sportvissers jonger dan 14 jaar ontvangen de jeugdVISpas.

Voor meer informatie over hoe u lid wordt van onze hengelsportvereniging en hierdoor automatisch in het bezit komt van uw persoonlijke (jeugd)VISpas verwijzen wij u naar de link ‘VISpas aanvragen’ op deze site!