Wedstrijdreglement witvis

Wedstrijdreglement THC Rivierenland
 • Bij het overtreden van één of meerdere bepalingen in dit wedstrijdreglement volgt diskwalificatie door de wedstrijdcommissie van de betreffende visser, of het koppel of het team waar de visser deel van uitmaakt.
 • Het is verboden met Verse de Vase (muggenlarven) of gekleurde maden te vissen / voeren of aan de waterkant in bezit te hebben.
 • Kunstaas is toegestaan, tenzij anders is vermeld.
 • Het is ook verboden om te vissen met een levende vis of ander levend gewerveld dier.
 • Voor de witviswedstrijden tellen Snoek, Snoekbaars en Paling / Aal niet mee in de vangst uitslag.
 • De aangeboden vis dient bij het wegen in “gezonde” en levende staat te zijn.
 • Opgave verplicht tot betaling. Het inschrijfgeld moet voor aanvang van de wedstrijd zijn voldaan. Bij het niet afmelden moet het inschrijfgeld bij de eerstvolgende wedstrijd alsnog worden voldaan.
 • Indien men aankomt na de loting voor de wedstrijd is men van deelname uitgesloten.
 • Met het inschrijven gaat men ook akkoord met “Poulen", mits dit bij de wedstrijd vermeld is.
 • Prijzen moeten persoonlijk of door een aangewezen vervanger worden afgehaald. Bij het niet voldoen van genoemde, vervalt de prijs (uitgezonderd pouleprijzen) aan de volgende winnende deelnemer.
 • Voor alle wedstrijden geldt dat uitsluitend met een feederhengel haaks op de waterlijn gevist mag worden en minimaal 10 meter uit de kant, tenzij anders is vermeld.
 • Voor wedstrijden op de Waal geldt dat voor de aanvang van de wedstrijd iedere visser 2 leefnetten in het water moet hebben.
 • Het is verboden stenen of andere zware voorwerpen IN het leefnet te gebruiken om het leefnet te verzwaren. Dit moet aan de buitenkant van het leefnet bevestigd worden.
 • Hulp van derden is niet toegestaan.
 • Er wordt in één of meerdere vakken gevist. Het aantal vakken is afhankelijk van het aantal deelnemers.
 • Een ieder dient gebruik te maken van de bestaande overstappen, indien ze aanwezig zijn.
 • Bij een koppelwedstrijd mogen de vlonders niet meer dan 4 meter uit elkaar worden geplaatst, waarbij het kantnummer het middelpunt is.
 • Het is verboden om afval in welke vorm ook buiten de daarvoor bestemde plaatsen achter te laten.
 • Reclames over de visplaats zijn alleen voor aanvang van de wedstrijd mogelijk.
 • Als er gevist wordt bij de golfbaan, is het verplicht de auto te parkeren in het gras aan de golfbaanzijde, anders volgt diskwalificatie.
 • THC Rivierenland is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • Bij afwijkingen die niet in het reglement zijn opgenomen, beslist de wedstrijdcommissie c.q. het bestuur.