Meldpunt Vissterfte

Wanneer u dode of naar lucht happende vissen ziet!! Bel dan in eerste instantie met spoed naar de desbetreffende hengelsportvereniging. Wanneer u niet weet wie de desbetreffende hengelsportvereniging is, kunt u hier met behulp van de Sportvisserij Nederland Adressenzoeker kijken wie dat is.

     

Over vissterfte

Een vissterfte gaat vaak niet onopgemerkt voorbij.

De aanblik van dode en in doodstrijd verkerende vissen veroorzaakt niet alleen commotie, maar roept altijd weer vragen op.

*Wat is nu precies vissterfte en wat zijn de belangrijkste oorzaken?
*Zijn er noodmaatregelen die getroffen kunnen worden en zo ja welke?
*Hoe kunnen we preventief optreden tegen vissterfte?
*Welke partijen en beheerpartners zijn bij vissterfte betrokken?

Lees op de website van Sportvisserij Nederland alles wat u over vissterfte moet weten.