Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement van de KarperGroep

Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven.

*De wedstrijden worden gevist als koppel.

*Bij afwezigheid langer dan een uur dient een ander KG lid je te vervangen. Deze persoon moet uiteraard ook al zijn visdocumenten bij zich hebben. De vis die wordt gevangen door je vervanger, wordt op jouw naam genoteerd. Voor aanvang van de wedstrijd moet je bij de wedstrijd commissie melden wie jou vervangt en voor hoe lang. Tijdens de wedstrijd dien je je ook af te melden bij de wedstrijdcommissie. (Gewoon even een belletje, zodat er geen misverstanden ontstaan).

*Beide personen dienen bij de hengels aanwezig te zijn. 

*Er wordt gevist met max. 2 hengels per persoon en 1 enkelvoudige haak.

*Onthaakmat is verplicht.

*Zorg dat je ten allen tijden al je visdocumenten bij je hebt. Bij deelname aan een viswedstrijd is men verplicht zijn vispas te kunnen tonen als daarom wordt gevraagd.

*Gebruik van boot of voerboot is toegestaan tenzij de wedstrijdcommissie anders beslist.

*De vissoort "Graskarper" telt mee, maar mag absoluut niet gezakt worden en moet meteen gemeld worden bij het weegteam / de wedstrijdcommissie.

*Vrijdag voor aanvang wedstrijd zal het weegteam bekend worden gemaakt. Het gewicht dient door het weegteam doorgegeven te worden aan de wedstrijdcommissie alvorens de vis terug te zetten.

*Er wordt gewogen in kilo’s met 1 getal achter de komma. (bijv. 12,7kg)

*De vis dient in levende en goede staat te zijn.

*Zorg dat het rondom je tent netjes is, dus geen kratten bier / rotzooi rondom de tent en peuken opruimen! Drankmisbruik, kampvuur en barbecueën is v verboden en veroorzaak geen geluidsoverlast!

*Privé stekken zijn alleen tijdens de wedstrijden van de KarperGroep beschikbaar. Het koppel wat een privé stek loot zal zich ook aan de volgende regels moeten houden: Het is verboden om met een voertuig het land te betreden. Men moet ten allen tijden het hek sluiten, op slot (indien aanwezig) en er mag niet over hekken heen geklommen worden. Het ontvangen van bezoek gelieve zo min mogelijk.

*Tenminste 3 dagen voor aanvang van de loting dient men zich op te geven bij de wedstrijdcommissie i.v.m. het uitzetten van de stekken. Is men aanwezig zonder zich opgegeven te hebben, dan kan die persoon niet deelnemen aan de viswedstrijd.

*Het inschrijfgeld per wedstrijd is €25,00 per persoon, dat voldaan moet worden bij loting.

*Het totale wedstrijd geld word voor 100% uitgekeerd. Als er niets word gevangen dan word het prijzengeld verloot onder de deelnemers. Is men niet op tijd aanwezig bij de prijsuitreiking dan word het prijzengeld opgeschoven en uitgekeerd aan de eerstvolgende winnaar.

*Vrijdag 18:00 uur verzamelen, verplicht melden bij de wedstrijdcommissie, 19:00 uur start wedstrijd.

*Zondag 11:00 uur einde wedstrijd, om 12:00 uur start de Prijsuitreiking.

*In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie in hoogste instantie. Tegen de uitspraak van de wedstrijdcommissie is geen beroep mogelijk. Reclames dienen direct bij de wedstrijdcommissie te worden ingediend.

*THC-Rivierenland alsmede de KarperGroep aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard dan ook aan een van de deelnemers, bestuursleden, controleurs, wedstrijdleiding of toeschouwers. Dan wel voor schade aan eigendommen van deze, door diefstal, verlies, beschadiging of op enige andere wijze.


Let op!!

Op sommige stekken moet u in het bezit zijn van de nachtvis-sticker. Deze dient uzelf aan te schaffen.
Opgeven voor de wedstrijd kan bij de wedstrijdcommissie, na start inschrijving, dit word via een e-mail bekend gemaakt.Bestuur KarperGroep


Wijzigingen onder voorbehoud.