Spiegelkarper project

Wat is een spiegelkarper project?
Kort samengevat is een spiegelkarperproject een project waarbij op grond van een gedegen inventarisatie en op planmatige basis het percentage spiegelkarper binnen een karperbestand wordt verhoogd door middel van uitzettingen. Daarbij vindt altijd enige vorm van monitoring plaats.

Spiegelkarper uitzettingen zijn soms noodzakelijk om het karperbestand aan te vullen bij eventuele sterfte / ouderdom, maar ook voor een goede leeftijdsopbouw van de populatie.SpiegelKarperProjecten

Tijdens de leden vergadering December 2013 kwam de vraag van een aantal van jullie of er weer spiegelkarpersuitgezet konden worden op de Linge.

De laatste uitzetting was namelijk alweer van 2005.

Naar aanleiding van jullie wens is het bestuur van de KarperGroep hiermee aan de slag gegaan en in goed overleg is er 120 kg spiegelkarpertjes bij een kweker besteld. Het betrof de laatste levering van het jaar, dus de datum werd op het allerlaatste moment vastgelegd.

Op 5 April 2014 zijn er in de Linge, verdeeld over 2 vakken, spiegelkarpertjes uitgezet in de gewichtsklasse van 1200 tot 3500 gram.

120 kg kwam neer op 55 vissen:
Vak A Linge Tiel 40 karpers
Vak B Linge Wadenooijen 15 karpers

In Oktober & November 2005 zijn in de Linge spiegelkarpers uitgezet in de gewichtsklasse van 1500 t/m 2000 gram.Terugmelden
De Linge is dus weer spiegelkarpers rijker, die voor volop vis plezier gaan zorgen de aankomende jaren.
Maar om het spiegelkarperproject goed te kunnen volgen is het van belang dat alle (karper)vissers die op de Linge vissen bij een vangst van deze spiegelkarpers hiervan melding maken!

Vang je een spiegelkarper in de Linge, maak dan foto's van beide flanken van de vis en stuur deze op naar:
Voorzien van informatie over het gewicht, de lengte, de (globale) vangstlocatie en de datum.
(Indien je de exacte locatie van je stek niet wilt prijs geven, is het noemen van het betreffende vak voldoende.)

Onder alle terugvangst meldingen, groot of klein, uitzetting 2005 of 2014, wordt aan het einde van dit jaar een leuke prijs verloot!

Dus wij hopen op vele meldingen van jullie.


Alvast hartelijk dank voor hiervoor!

Bestuur KarperGroep